Förmyndare kräver monogami

Fråga: Får kvinnans förmyndare kräva att friaren inte gifter sig med en andra fru och skriva ned det i vigselkontraktet?

Svar: Det får han inte göra. Han får inte förhindra något som Allâh (´azza wa djall) har tillåtit.