Förmyndare från moderns sida

Förmyndarskap tillkommer inte någon anhörig som inte är släkting, såsom brodern från moderns sida, morbrodern, morfadern och så vidare. Detta har Ahmad sagt på flera platser. Det är även ash-Shâfi´îs åsikt och en av Abû Hanîfahs två åsikter.

Den andra åsikten säger att varenda en som ärver en fastställd andel eller en icke-fastställd andel kan vara förmyndare. I och med att personen är en arvinge, är han även förmyndare som släktingarna.

Vi – Hanâbilah – håller oss till det som rapporterats från ´Alî och att han sade:

”Om kvinnorna uppnår den ålder då de kan disputera och kräva sin rättighet, har släktingarna mer rätt.”

Rapporterad av Abû ´Ubayd i ”al-Gharîb”1.

I och med att personen inte är från hennes släktingar, liknar han en främling.

1 3/456-457