Förmer än nubierna?

Amos 9:7

www.bibeln.se/las/2k/am

https://www.bible.com/bible/1223/AMO.9.SFB15

7Skulle ni vara förmer än nubierna för mig,

ni israeliter? säger Herren.

Jag förde Israel ut ur Egypten,

men också filisteerna från Kaftor

och arameerna från Kir.

8Herren Gud har ögonen på detta syndiga rike:

Jag skall utplåna det från jordens yta!

Dock skall jag inte helt och hållet

utrota Jakobs ätt, säger Herren.

9Se, på min befallning

skall Israel skakas bland alla folk

som man skakar säd i ett såll

och inte en sten slinker igenom.

10Alla syndare i mitt folk skall dö för svärd,

dessa som säger:

”Olyckan drabbar aldrig oss,

den når oss inte.”