Förlusten skall tas från kapitalet

Fråga: Investeraren sätter som villkor att förlusten delas mellan honom och arbetaren som går med på det. Är kontraktet giltigt?

Svar: Nej, det är inte giltigt. Förlusten skall tas från kapitalet och vinsten skall fördelas utmed deras överenskommelse.