Förlovare ändrar sig och vill behålla fru

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/201)

Ibn-ul-Mundhir sade:

”Till dem som säger att det är ogiltigt så länge giftermålet inte är åtråvärt hör Mâlik bin Anas och al-Layth bin Sa´d. Mâlik (rahimahullâh) sade:

”De ska separeras i alla fall. Separationen är en upphävelse och ingen skilsmässa.”

Sufyân ath-Thawrî sade:

”Om han gifter sig med henne för att förlova henne för hennes förste make varefter han ändrar sig och vill behålla henne, gillar jag inte tanken förutom om han skiljer sig från henne och sedan viger sig med henne på nytt.”

Ahmad sade: ”Bra.”1

Ishâq sade:

”Han får inte lov att behålla henne eftersom förlovarens vigsel är ofullkomlig.”

al-Djûzdjânî sade: Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om en man som gifter sig med en kvinna och innerst inne avser att förlova henne för hennes förste make samt att kvinnan är ovetande om det. Han sade: ”Han är förlovare. Om han avser förlovning med sin handling är han förbannad.”

al-Djûzdjânî sade:

”Samma sak sade Ayyûb.”

1al-Fawzân sade:

“Det vill säga att Sufyân ath-Thawrîs åsikt är bra. Han tyckte att den var korrekt.” (Sharh Ighâthat-il-Lahfân (59))