Förlorarna som gav sig på bergen

En dag läste jag en artikel i tidskriften ”al-Bayân”, eller ”as-Sunnah”, vari Shaykh al-Albânî blev påhoppad. Några sidor efteråt hyllades Shaykh Ibn Bâz. De gjorde så för att man inte skulle kunna säga att de förtalar de lärda. När Shaykh Ibn Bâz (hafidhahullâh) gav utslaget om att det är tillåtet med fredsavtal med judarna fick de utbrott och anklagade de lärda för okunnighet. De anklagar dem för fula saker.

Vem är du, Muhammad Surûr, och vilka är ni, hans anhängare, för att ge er på berg och förtala de största lärda? Ni är ett gäng förlorare! Numer vet människorna vilka ni är.

Surûriyyah och ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliqs anhängare är den öppna dörren till al-Ikhwân al-Muslimûn.