Förlorar arvsrätt på grund av dödlig bilolycka

Fråga: En man var med om en bilolycka vari hans fader omkom på plats. Förlorar sonen sin arvsrätt?

Svar: Ja. I enlighet med den allmänna hadîthen har han ingen rätt till arv. Det är rättsskolans åsikt som praktiseras.