Förlåter Allâh personen som återfaller i sin gamla synd?

Fråga: Kan Allâh förlåta en person som har syndat, ångrat sig för synden och sedan återfallit i den?

Svar: Ja. Allâh förlåter honom om han ångrar sig för den. Varje gång han syndar skall han ångra sig. Han skall inte tappa hoppet om Allâhs nåd.