Förlängd månadsperiod pga. spiral

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: En kvinnas månadscykel varade längre än vanligt på grund av insatt spiral. Följaktligen bad hon inte under tjugo dagar. Vad ska hon göra?

Svar: Det är fel. Allt efter den femtonde dagen ska hon be igen. En månadsperiod varar som längst femton dagar och som kortast ett dygn. Vanligtvis varar den sex-sju dagar. Månadscykeln lämnar inte den struktureringen.