Förlängd månadscykel

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/160-161)

207 – Jag hörde min fader säga:

Om en kvinnas månadscykel varar tio dagar och sedermera ytterligare tre dagar, vad gör hon då? Hon ska ignorera det blodet. Hon ska fasta och be till dess att hon vet att hennes månadscykel har förlängts. Det vet hon när hon märker att de tre dagarna återkommer tre månadscyklar efter varandra. Därmed har hennes månadscykel förlängts. I så fall ska hon ta igen alla dagar hon fastat, ty hon fastade under sin månadscykel, vilket är ogiltigt. Den menstruerande kvinnan ska ta igen sin fasta men inte sina böner. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”När vi fick vår månadscykel blev vi beordrade att ta igen fastan till skillnad ifrån bönen.”1

1al-Bukhârî (321) och Muslim (335).