Förlamad och hjärndöd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: I flera år har en person legat delvis förlamad och hjärndöd. Räknas han som död varvid hans egendom fördelas bland arvingarna?

Svar: Nej. Så länge han lever, om än hjärndöd, är egendomen hans och ska inte fördelas. Den fördelas först när han dör. När han dör och hans själ lämnar hans kropp, fördelas hans arv.