Förkunna från profeten om det så skulle vara ett enda budskap

Fråga: Vissa av dem argumenterar med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”

De säger att detta betyder att det räcker att man kan ett budskap för att förkunna det och kalla till islam.

Svar: Det stämmer att hadîthen är autentisk:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”

Förkunnandet består av två typer:

1 – Förkunnandet av texterna. Om du har memorerat en vers eller en hadîth, får du andra att memorera dem. Läs upp för dem Qur’ânen och hadîtherna som du har memorerat utan att förklara dem. Detta är typen som endast berör förkunnandet av texterna. Du skall lära och undervisa människorna och få dem att memorera. Detta är som sagt förkunnandet av texterna.

2 – Förkunnandet av betydelserna och förklaring. Detta utförs endast av de lärda. Detta utförs av de lärda.