Förkunna al-Albânîs syn på herrbyxor

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Ungdomar har på sig byxor idag.

al-Albânî: Det finns många kassettband om det.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Jag var hos dig i Syrien när en frågade om det. Du svarade att byxor är förbjudna i bönen och utom bönen.

al-Albânî: Ja.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Får vi framföra det från dig?

al-Albânî: Ja.