Förkortning och hopslagning av böner under resa

Fråga: Kan ni klargöra bönens regler sett till förkortning och hopslagning i samband med resa?

Svar: Beträffande förkortningen, så är den starkt rekommenderad och skall inte utebli. Det enda undantaget är om man befinner sig i en ort. I så fall är det obligatoriskt att be med samlingen.

Vad hopslagningen beträffar, så är det bättre för resenären att slå ihop bönerna under själva färden. Annars är det bättre att inte slå ihop dem. Det är emellertid harmlöst att slå ihop dem även i det fallet. Men om han leds av en person som ber fullt antal Raka´ât så måste även han be fullt antal Raka´ât. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1

1al-Bukhârî (636) och Muslim (602).