Förkortad affärsresa

547 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa får korta bönen. Han svarade:

Ja, han kortar, oavsett om han vallfärdar eller utför ´Umrah.”

Också sade han:

Han får inte korta om resan är syndig.”

548 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa; när ska han börja korta bönen? Han svarade:

”Så fort han lämnar bebyggelsen börjar han korta, oavsett om resan är affärsresa eller i annat syfte. Dock får han inte korta bönen om resan är syndig.”