Förklaring av Mâliks uttalande om Allâhs resning över tronen

Ibn Qudâmah sade:

”Det sades till Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh): ”Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?” Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Dess beskaffenhet är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.” Därefter befallde han att mannen kastas ut, vilket han också blev.”

Dessa meningar rapporteras från Imâm Mâlik (rahimahullâh). De är som kändast från honom. Annars rapporteras de även från hans lärare Rabî´ah.

Dessa fyra fraser utgör en metodik inom bekräftandet av Allâhs egenskaper. De består av bekräftelse och kunskap om innebörden. Det skall dock inte gås in på beskaffenheten.

Han sade:

”Resningen är inte okänd.”

Det vill säga att den är känd. Ty Allâh talar med oss på klar och tydlig arabiska. Betydelsen av ordet ”resning” är känd på arabiska.

Han sade:

”Dess beskaffenhet är obegriplig.”

Det vill säga att intellekten inte kan begripa den. Beskaffenheten är alltså okänd.

Han sade:

”Det är obligatoriskt att tro på den.”

Ty Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om den. Därav är det obligatoriskt att bekräfta det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt Allâh.

Han sade:

”Det är en innovation att fråga om den.”

Ty det är en fråga som människorna ändå inte kan ha kunskap om eller känna till. Frågan hör till en klandervärd tillgjordhet.

120:5