Förislamisk dödsannons

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Apropå kondoleanser i tidningar, förekommer det också elegi (رثاء) och tacksägelse till alla stora personligheter som har varit med och kondolerat den döde. Är det också förbjudet?

Svar: Det är självklart en sorts förislamisk annonsering. Det är också en form av socialt hyckleri; ju större personlighet som dött desto större kondoleans. Det är socialt hyckleri. Om Salaf ansåg onödig annonsering av dödsfall i syftning på liktvätt och allt vad det innebär vara förislamisk, vad gäller då beskrivningen i frågan eller att de delar ut flygblad om en individs bortgång, för att inte tala om när de efterapar de kristna och sätter upp dödsannonser med svarta inramningar? Det är än mer av en förislamisk dödsannons. I Damaskus hade vi en dålig vana där bönekallaren annonserade dödsfall från Banû Umayyah-moskéns minaret.