Förhindrar maka från att besöka föräldrar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Får maken förhindra makan från att besöka sina föräldrar?

Svar: Han får inte orsaka att hon bryter sina släktband. Han ska tvärtom uppmana henne till att bevara släktbanden och besöka sina föräldrar. Det enda undantaget är om föräldrarna förstör hennes relation till maken.