Förhäxad hos fadern

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: När jag var liten blev jag förhäxad i min faders hem. Eventuellt flyttade jag hemifrån för att söka kunskap. Varje gång jag kommer hem till min hemstad drabbas jag av andnöd. Jag vill inte besöka min hemstad utan att besöka min fader. Anses det vara pliktförgätenhet mot föräldrar?

Svar: Nej. Om du besväras av den platsen, kan du alltid träffa din fader någon annanstans. Gå inte till en plats som skadar dig.