Förhållandet till verserna om Allâhs resning över tronen

Allâh (subhânah) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen.”1

al-Kalbî och Muqâtil sade:

Det vill säga stadgade Sig.”

Abû ´Ubaydah sade:

Det vill säga besteg.”

Mu´tazilah tolkar resningen som maktövertag medan Ahl-us-Sunnah säger att resningen över tronen är Allâhs (ta´âlâ) egenskap som inte skall föreställas. Det är obligatoriskt att tro på den och överlåta kunskapen om den till Allâh (´azza wa djall). En man frågade Mâlik bin Anas om Hans ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är en innovation att fråga om den. Jag kan inte se att du är något annat än vilseledd.” Därefter befallde han att han körs ut.

Det rapporteras att Sufyân ath-Thawrî, al-Awzâ´î, al-Layth bin Sa´d, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin al-Mubârak och andra lärda från Ahl-us-Sunnah sade om dessa oklara egenskapsrelaterade verser:

Framför dem som de har kommit utan att tolka dem.”

17:54

220:5