Förhållandet till ungdomarna som förtalar de lärda

Fråga: Det finns ett gäng ungdomar på internet som förtalar de lärda som Shaykh Rabî´, al-Ladjnah ad-Dâ’imah och andra lärda. Hur tycker du att vi skall förhålla oss till dem?

Svar: De som förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda skall rådas och påminnas om Allâh och den Yttersta dagen. Om de accepterar rådet, tillkommer Allâh lov och pris. Om de inte accepterar, är det bra om en lärd diskuterar med dem så att han kan klargöra deras tvivel. Det är också en typ av ett kall till Allâhs religion och ett samarbete om fromhet och gudsfruktan. Det finns människor som har blivit förda bakom ljuset. När de diskuterar med en av de lärda eller en stark student, kan tvivlet upphöra. Skulle de däremot förkasta diskussionen, kallet och rådet och förbli på sin väg, skall de lämnas och undvikas.