Förhållandet till släktingar som är Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Hur skall förhållandet vara till släktingar och anhöriga om de är Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Behandla dem väl. Hjälp dem om de är i behov. Bevara släktbanden. Det är dock inte tillåtet att följa dem. Lyd inte dem när det kommer till innovationen. Följ dem inte i innovationen. Var bra mot dem utmed deras rättighet. Följ dem inte i deras innovation.

Därtill måste du råda dem och förklara för dem. Det är din skyldighet gentemot dem. Råd dem om innovationen och klargör den för dem. De kanske tror att den inte är en innovation. De kanske tror att den är en Sunnah. Förklara det för dem.