Förhållandet till senare Qur’ân-tolkningar

Fråga: Om en senare person tolkar en Qur’ân-vers på ett slående och övertygande sätt. Skall vi avvisa den tolkningen sett till att den inte är överensstämmande med Salafs tolkning?

Svar: Om senare generationer tolkar en Qur’ân-vers på ett sätt som inte behandlades av de tidigare generationerna samtidigt som den inte avviker från deras tolkning, anammas den. Exempelvis har många universella verser klargjorts med åren då deras betydelser har tidigare varit okända. Men om de avviker tydligt från Salafs tolkning, som när de exempelvis tolkar resningen (الإستواء) över tronen som erövring (الإستيلاء) över tronen, måste tolkningen förkastas och får inte accepteras.