Förhållandet till samhället som avviker från Ahl-us-Sunnahs lära

Fråga: Hur skall en student och kallare förhålla sig till ett samhälle som består av teorier och läror som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära?

Svar: Han måste kunna Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Han skall studera den och kunna den. Han skall hålla fast vid den var han än befinner sig. Han skall hålla fast vid den ehuru hans landsmän motsäger honom. Han skall ignorera dem och hålla fast vid sin religion.