Förhållandet till personen som försvarar Sûfiyyah

Fråga: Anses Sûfiyyah tillhöra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: I grund och botten, ja. Men hur många lämnar inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Hur många från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah faller inte i avfall? En person kan tillhöra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för att därefter lämna islam. Om han dyrkar gravar lämnar han islam även om han i grund och botten tillhörde Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Fråga: Hur skall jag förhålla mig till personen som försvarar Sûfiyyah?

Svar: Råd och varna honom. Om han fortsätter med sitt, håller du dig borta från honom. Du har ju talat med honom och rått honom utan att han tog till sig. Håll dig borta från honom.