Förhållandet till otrogna klasskamrater

Fråga: Jag studerar i en internationell skola. Det finns otrogna studenter som studerar med oss. Syndar jag om jag sitter med dem och spelar med dem?

Svar: Om ni bara sitter med varandra för att studera utan att umgänget består av synd eller öppen otro, så är det en mildare synd. Annars är det inte tillåtet att sitta och umgås med de otrogna. Men du säger att du är i ett otroget land. Härmed får du endast umgås med dem för studierna. Akta dig för att påverkas av dem och deras karaktärer.