Förhållandet till musikaffären

Fråga: Det finns affärer som säljer alla sorters musikinstrument. Hur skall en religiös muslim förhålla sig till det?

Svar: Han skall underrätta den religiösa polisen. Detta är en öppen affär med förbjudna varor. Han skall underrätta den religiösa polisen om det. Han skall även underrätta domarna och andra myndigheter om det.