Förhållandet till makan som gör fel

Fråga: Hur skall man förhålla sig till hustrun som gör fel? Vi skulle vilja att ni klargör det korrekta förhållandet i äktenskapet.

Svar: Sammanfattningsvis skall förhållandet ske på följande sätt:

Det första: Båda makarna måste veta att de ansvarar för varandra. Det goda förhållandet som undanhålls och som respektive person ansvarar för kommer att visas av Allâh på Domedagen.

Det andra: De får förlåta varandra och ha överseende med varandra så gott de kan så länge det inte påverkar religionen negativt. Till de personliga rättigheterna som man kan ha överseende med är till exempel om kvinnans tillräckliga klädsel kostar 1000 kronor och han endast ger henne 700 kronor. I detta fall har hon överseende med det. Om hon har en egen inkomst betalar hon resten. Annars drar hon nytta av beloppet som han har gett henne.

Även han skall ha överseende. Om hon försenar något som han har bett om omedelbart har han överseende med henne. Det är inget fel med att han själv hjälper henne eller till och med hyr någon som hjälper henne.