Förhållandet till ledaren som befaller något föraktfullt

Fråga: Hur skall man lyda den muslimske makthavaren om han befaller något tillåtet eller föraktfullt?

Svar: Föraktfullhet är en typ av tillstånd. Det innebär att den som lämnar det belönas medan den som gör det inte straffas. Tillstånd består varken av klander eller beröm. Så länge det inte är förbjudet [får man lyda]. Det är inte tillåtet att lyda en förbjuden befallning. Om befallningen endast är föraktfull, är ingen skada skedd om man följer den i och med att det är tillåtet. Föraktfullheten upphör vid behov på samma sätt som förbudet upphör vid nöd. Det utförs endast vid nöd. Vad gäller det föraktfulla, utförs det vid behov även om det inte är ett nödfall.

Fråga: Hur lyder domen beträffande frågor som det förekommer delade åsikter om? Exempelvis kan en student anse en fråga vara förbjuden medan makthavaren befaller den. Det kan vara en fråga som det finns delade åsikter om där vissa lärda säger att den är tillåten medan andra säger att den är förbjuden. I detta fall tar makthavaren åsikten som säger att frågan är tillåten.

Svar: Om frågan motstrider Qur’ânen och Sunnah, lyder man inte skapelsen inom det som innebär olydnad mot Skaparen. Om frågan inte motstrider Qur’ânen och Sunnah, är frågan öppen. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.”1

Det första vi skall göra är att hänvisa till Qur’ânen och Sunnah. Vi tar emot det som stämmer överens med dem och det som motstrider dem lämnar vi. Detta är regeln som Allâh har gett oss. Vi följer den oavsett tid och plats.

Fråga: Kan man då säga att meningsskiljaktigheten upphör om det är en Idjtihâd-fråga?

Svar: Om det är en Idjtihâd-fråga och ingen åsikt verkar starkare än den andra. Om en åsikt verkar starkare än en annan, följer vi den med bevis och lämnar den svagare som motstrider beviset.

Men om det är en Fiqh-fråga som det finns delade åsikter om och det är oklart vem som håller sig till beviset, anses den vara öppen. Vilken åsikt som än inte verkar motstrida bevisen och det finns lärda som har den åsikten, är ingen skada skedd om du följer den.

Tar makthavaren en åsikt som inte verkar motstrida bevisen, följer man hans åsikt för att undvika meningsskiljaktigheter.

1 4:59