Förhållandet till kallarna som motstrider Salafs metodik

Fråga: Hur skall vi förhålla oss till kallare som motstrider Salafs metodik? Skall man ta från deras kunskap eller inte? Får man läsa några av deras nyttiga böcker?

Svar: Allâh har gett er tillräckligt nog för att ni inte skall vara i behov av dessa. Ta kunskap från de lärda som är på rätt väg och från nyttiga och gagnande böcker. Däri finns det tillräckligt mycket för att ni inte skall vara i behov av dessas böcker.