Förhållandet till Hizbiyyûn

Fråga: Vad är domen för att bojkotta Hizbiyyûn eller människor som har påverkats av deras tankesätt? Skall vi bojkotta dem även om de är våra grannar? Hur skall vi behandla dem?

Svar: Det har redan talats om detta och att vi skall ge dem Salâm och behandla dem som muslimer och ha affärsförhållanden med dem. Att vi däremot skall gå på deras föreläsningar eller lita på dem, så rekommenderar jag ingen broder att lita på dem om de så skulle säga till dig att ni skall gå ut och fördöma synder. Om de får en befallning uppifrån lämnar de dig. De säger att ingen kan förfoga fritt i al-Ikhwân al-Muslimûns kall.