Förhållandet till folk som går till Ahl-ul-Bid´a

al-Marrûdhî sade:

”Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] sade till oss: ”Straffet i graven är sant. Endast en vilsen och vilseledande person nekar det.”

al-Marrûdhî sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som anammar skolastik kommer inte att lyckas. Den som anammar skolastik kommer inte att undkomma innovationer.”

al-Marrûdhî sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh: ”al-Karâbîsî säger: ”Den som inte säger att ens uttalande av Qur’ânen är skapat är otrogen.” Han sade: ”Det är han som är otrogen.”

Han sade också:

”Bishr al-Marîsî dök upp och efterföljdes av Husayn al-Karâbîsî. Han har blivit Djahmî och visat sin Djahmiyyah. Man måste varna för honom och för alla som följer honom.”

al-Khallâl sade: al-Marrûdhî underrättade oss:

”Abû ´Abdillâh nämnde Hârith al-Muhâsibî och sade: ”Hârith är grunden till all katastrof. Det är han som är problemet. De flesta som var med honom har försvunnit. Det är bara Ibn-ul-´Allâf som dog undangömd. Varna starkt för Hârith!” Jag sade: ”Folk går till honom.” Han sade: ”Vi får tala med dem. Måhända känner de inte till hans innovation. Antingen tar de till sig eller också bojkottas de. Hârith har ingen ånger. Varje gång det vittnas mot honom förnekar han. Ångern är för den som erkänner.”