Förhållandet till “Fî Dhilâl-il-Qur’ân” i moskébiblioteket

Fråga: I flera moskébibliotek finns boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. När jag råder moskéns imam säger han att boken är en Qur’ân-tolkning och en värdefull bok. Vad råder ni?

Svar: Du har gjort din plikt. Moskéns imam får ha det på sitt samvete.