Förhållandet till den 26-årige sonen som inte ber

Fråga: Min son är 26 år. Han ber inte de obligatoriska bönerna. Jag har rått honom flera gånger, men förgäves. Vad skall jag göra med honom för att jag själv inte skall synda?

Svar: Om han kan leva på egen hand skall du kasta ut honom. Och om han inte kan leva på egen hand så får du härda med honom, försörja honom och fortsätta beordra honom att be. Allâh kommer att – om Allâh vill – hjälpa dig och vägleda honom och öppna hans hjärta via dig. Tappa inte hoppet.