Förhållandet till dåliga hemsidor och ond mobilpropaganda – undvik och varna!

Jag ber Allâh (´azza wa djall) vägleda oss allesammans till nyttig kunskap, rättfärdig handling, stabilitet på sanningen och vaksamhet mot prövningar och ondska.

Numera sprids prövningar i mobiltelefoner och på hemsidor. Var riktigt vaksamma! Varna för dessa dåliga hemsidor och ideologier som cirkulerar via mobiltelefonerna. Varna dem för dem!