Förhållandet till Bakr Abû Zayd

Fråga: Vad råder ni den som säger att de lärda varnar för Shaykh Bakrs böcker och att de inte skall läsas?

Svar: Det är ett olämpligt tal. Shaykh Bakr (rahimahullâh) har sin nedlagda möda och sina dyrbara och nyttiga böcker. Vi säger inte att någon är fullkomlig. Det uppstod lite kontroverser mellan honom och vissa lärda kring hans hyllning till några av dagens författare. Det är ett misstag och en tabbe från hans sida. Jag hoppas att Allâh täcker dem med allt det goda som han har gjort. Jag hoppas att Allâh gör det.

Det råder inga tvivel om att han gjorde fel när han hyllade vissa av dagens Takfîriyyûn som författaren till ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Det är som sagt en tabbe som jag ber Allâh förlåta honom för. Han har gjort mycket gott. Till och med de lärda som hamnade i kontrovers med honom kring den här frågan ber Allâh benåda honom och de skickade kondoleanser till hans barn efter hans död. Man skall inte utnyttja hans fel för att förtala den här mycket lärde mannen. Må Allâh benåda honom vitt.

Det är sällsynt att någon inte gör fel. Alla frånsett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör fel, misstag och dylikt. Det viktiga är att han inte följs i sitt fel eller misstag. Om vi skall utgå från denna grund kommer vi att utesluta många lärda. Ibn Hadjar och an-Nawawî (rahimahumâ Allâh) har inte bara ett fel utan flera stycken. Trots det tar muslimerna fortfarande kunskap från dem och ber om nåd för dem. Vi gör inte som al-Haddâd och hans innoverande anhängare som förtalar dem och talar illa om dem. Vi ber om nåd för de lärda och framför allt dem som i princip var från Ahl-us-Sunnah, tjänade Sunnah och kallade till Sunnah men föll i fel. Vi ber Allâh förlåta deras fel. Felen skall dock avvisas med kunskapsbaserade bevis och respekt och utan dåligt bemötande av dem.