Förhållandet till arbetskamrater som är Râfidhah

Fråga: Det finns Râfidhah på vår arbetsplats. Hur skall man förhålla sig till dem och hur skall vi kalla dem till sanningen?

Svar: Gör ditt arbete samtidigt som du håller dig till din religion och korrekta lära. Var inte bekväm med dem och skratta inte med dem. Låt dem arbeta för sig och du för dig. Om du kan avhålla dig från dem, är det bara bra.