Förhållandet till al-Hadjûrîs fanatiker

Fråga: Hur skall vi förhålla oss till al-Hadjûrîs fanatiker?

Svar: Håll dig borta från al-Hadjûrîs fanatiker. Förhållandet till dem är svårt och tröttsamt. De behagas inte av dig förrän du förtalar de lärda från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och varnar för dem och säger att de är vilsna och syndiga och Hizbiyyûn. Först då kommer de att behagas av dig. Om du skulle säga att en viss individ är en innovatör och vilsen till skillnad från en annan, låter de inte dig vara ifred förrän du gör Tabdî´ på den som de gör Tabdî´ på. Det spelar ingen roll om personen är liten eller stor. De kommer att följa efter dig överallt och förhöra dig om vad du tycker om olika individer. Det är en klar och tydlig orättvisa. Det finns ingen nåd, omtanke, respekt till de lärda och äldre, barmhärtighet eller vänlighet mot människorna.

Allâh har prövat dem med detta våld och denna strävhet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) gör vad Han vill. Ni vet hur de lärdas kall är. Det är baserat på kunskap. De kallar inte människorna till att följa dem blint. [Oklart ljud]. Det är baserat på kunskap och citat av Allâh och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alla kommer att stå framför Allâh och det är Allâh som kommer att ställa oss inför rätta och inte människorna.

Jag råder frågeställaren att undvika dem helt och fullt. Ty om han blandas med dem, kommer de att trötta ut honom. Och om han håller med dem om en sak, kommer de inte att nöja sig förrän han håller med dem om allt.