Förhållandet till Ahl-ul-Bid´as lärda

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”På samma sätt är innovatören mot en Sunnî för att han följer endast sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jämför inte Sunnah med andra människors åsikter eller något som opponerar sig den.”1

Om du säger till en innovatör: ”Frukta Allâh! Det där är en innovation. Håll fast vid Sunnah”, säger han: ”Det finns delade åsikter i frågan.” Finns det delade åsikter om att hålla fast vid Sunnah? Ja, hos dem gör det det. De säger: ”Om det hade varit obligatoriskt att hålla fast vid Sunnah så skulle inte den och den lärde haft en annan åsikt.” Det finns lärda bland innovatörerna, men accepteras deras åsikter? Nej, de skall inte accepteras. Det spelar ingen roll om de är lärda.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/51).