Förhållandet mellan Qur’ânen och vetenskapen

Publicerad: 2012-10-30
Författare: ´Allâmah Rabî bin Hâdî al-Madkhalî
Källa: Kashf Mawqif al-Ghazâlî min as-Sunnah wa Ahlihâ, sid. 76-77

 

Apropå västerlänningarnas astronomiska upptäckter, skall vi inte ha bråttom med att tro att de är ren fakta. Vi måste ta det lugnt, bekräfta och studera. På så sätt kommer frågan att klargöras på ett av följande tre sätt:

1 – Att det stämmer överens med det som står i Qur’ânen och Sunnah. Detta måste man acceptera eftersom det är islam som har kommit med det. Att förneka det innebär att förneka något som islam har kommit med, vilket är oerhört farligt.

2 – Att det motstrider det som står i Qur’ânen och Sunnah. Detta förkastas. Exempel på det är teorin att solen står stilla och att den inte färdas i sin bana, vilket Qur’ânen säger att den visst gör. Det är otro och ett beljugande av Qur’ânen att tro på något sådant.

3 – Att det delvis stämmer överens med vissa texter och avvisas av andra då det inte finns något uttryckligt och tydligt bevis som accepterar eller förkastar det. Exempel på det är teorin att jorden snurrar. Här kan det spekuleras. Här kan var och en förstå och övertygas på sitt sätt. I detta fall är det inte tillåtet att förtala och förnedra den oliktänkande.