Förföljda, torterade och dödade för islam

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/86)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Den som hädar Allâh efter att ha antagit tron – inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron – de ådrar sig Allâhs vrede och ett hårt straff väntar dem.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Denna vers uppenbarades i samband med att avgudadyrkarna grep och torterade ´Ammâr, hans fader Yâsir, hans moder Sumayyah, Suhayb, Bilâl, Khabbâb och Sâlim. De band fast Sumayyah mellan två kameler och spetsade henne i skötet med ett spjut. Även hennes make Yâsir dödades, och de är de två första som blev dödade för islams sak. ´Ammâr gav med sig muntligt och ofrivilligt.”

Qatâdah sade:

”Mughîrah-stammen kastade ´Ammâr i Maymûn-brunnen och sade: ”Häda Muhammad!” Ofrivilligt gav han med sig varefter folk berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att ´Ammâr hade hädat. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Aldrig. Hela ´Ammar, från pannan till fötterna, är full av tro. Hans tro är i hans kött och blod.” Senare kom ´Ammâr gråtande till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till honom: ”Vad har hänt?” Han svarade: ”Ondska, Allâhs sändebud. Jag förtalade dig och hyllade deras gudar.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade: ”Hur finner du ditt hjärta?” ´Ammâr svarade: ”Tryggt i sin övertygelse.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) torkade hans ögon och sade: ”Gör om samma sak om de skulle göra om samma sak.” Då uppenbarades denna vers.”

Mudjâhid sade:

”Versen uppenbarades i samband med att vissa av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skrev till muslimerna i Makkah: ”Om ni inte utvandrar till oss anser vi inte att ni tillhör oss.” Då de beslutat sig för att utvandra blev de stoppade av Quraysh på vägen och återvände motvilligt.”

Muqâtil sade:

”Den uppenbarades i samband med Djabr, slav till ´Âmir bin al-Hadhramî, vars ägare tvingade honom till otro varpå han gav med sig motvilligt. Därefter konverterade ´Âmir bin al-Hadhramî till islam varvid Djabr utvandrade med sin ägare.”

116:106