Förflyttning av skuld

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 123-124

Den rikes utdragna återbetalning är orättvis. Om någon av er hänvisas till en förmögen person ska han göra det.”1

Den andra delen av hadîthen bevisar ett korrekt tillvägagångssätt för krav på återbetalning av lån. Lånegivaren ska behandla lånetagaren korrekt och underlättande utan att besvära eller försvåra situationen för honom. Skulle lånegivaren få reda på att det finns en förmögen person, det vill säga en som kan och vill betala lånegivarens lån i tid, som är beredd på att ta över lånetagarens skuld, ska han låta överföring av skulden ske. Det är ett bra sätt att kräva återbetalning av skuld samt överseende…

Denna hadîth utgör en grund när det kommer till förflyttning av skuld. Den som får möjligheten att förflytta sitt lån från en lånetagare till en rik person som tar sig an skulden måste göra det och får inte neka förflyttningen. Det i sig innebär att han får avslå förflyttningen om skulden ska förflyttas till en person som inte är förmögen på grund av den skada som tillförs. Denna förflyttning berör alla bekräftade skulder som lån och inkomst från sålda varor. När skulden har förflyttats till en förmögen person, renas den förste lånetagarens samvete varvid den förmögne står för alla eventuella följder – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (2278), Muslim (1564), at-Tirmidhî (1308), an-Nasâ’î (4688), Abû Dâwûd (3345), Ibn Mâdjah (2403) och Ahmad (7291).