Författaren är opålitlig

Fråga: Vad anser ni om Khâlid Muhammad Khâlids bok ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl”?

Svar: Författaren är inte pålitlig inom religiösa frågor. Mannen är inte pålitlig inom religiösa frågor och saknar insikt om vad som är autentiskt och svagt. Han rent av autentiserar det han känner för och försvagar det han känner för.