Företrädesrätten är som alla andra rätter

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 127-128

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestämde företrädesrätt inom allt som är odelbart. När det finns gränser och utsatta vägar upphör företrädesrätten.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav delägaren rätt till företrädesrätt; antingen accepterar han den eller också gör han inte det. Företrädesrätten är nämligen en rätt i mängden som endast hävs via konkret avsägning eller något som tyder på avsägning. Att omedelbart fatta beslut huruvida man vill nyttja rätten eller inte är en bevislös åsikt. Dessutom är deras bevisningar med hadîtherna:

”Företrädesrätt är som lossning av fjätter.”2

”Företrädesrätt tillkommer den som hoppar in i den.”3

ej autentiska från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det korrekta är att denna rätt tar som alla andra rätter hänsyn till villkor, defekter och annat. Med andra ord gäller den till dess att dess innehavare häver med ord eller handling – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (2213) och Muslim (1608).

2Ibn Mâdjah (2500). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (542).

3al-Musannaf av ´Abdur-Razzâq. Se “Irwâ’-ul-Ghalîl” (5/380).