Företaget betalar den anställdes sjukförsäkring

Fråga: Mitt företag betalar min sjukförsäkring som jag inte alls har bett om eller betalat för. Får jag använda mig av den?

Svar: Om företaget står för din vård och det är din rättighet från företaget, skall du vårda dig på dess bekostnad och fråga inte om dess tillvägagångssätt. Fråga inte om det.