Företag med vantrogna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: Vad är domen för att ha företag med en vantrogen?

Svar: Det är harmlöst att ha företag med vantrogna om handeln är lovlig. Om det är muslimen som sköter företaget, är det harmlöst. Dock är det otillåtet om den vantrogne sköter företaget, ty han säljer sprit, svinkött och annat. Det är inte tillåtet. Det är alltså tillåtet att muslimen ingår i företag med vantrogna förutsatt att muslimen sköter arbetet.