Föreskriven tid för I´tikâf

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 261-262

Föreskriven I´tikâf hålls bara de tio sista nätterna i Ramadhân. Därför ska man inte uppmana folk att avse I´tikâf i moskéer utöver de tio sista nätterna i Ramadhân. Beviset för det är att först genomgick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) I´tikâf de tio första nätterna i Ramadhân i hopp om Ödets natt, därefter de tio mittersta nätterna i Ramadhân och slutligen de tio sista nätterna i Ramadhân. Trots att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vidhålla sina handlingar, återvände han inte mer till de tio första eller till de tio mittersta nätterna i Ramadhân. Det bevisar att I´tikâf är endast föreskrivet att genomför de tio sista dagarna i Ramadhân. Därtill är syftet med I´tikâf dyrkelse under Ödets natt – och Ödets natt infaller de sista nätterna i Ramadhân.