Föreskriftens betydelse

När en människa anser något förbjudet, vars förbud det råder samstämmighet om, vara tillåtet, något tillåtet, vars tillstånd det råder samstämmighet om, vara förbjudet eller byter ut föreskriften som det råder samstämmighet om, anses hon vara en otrogen avfälling av samtliga lärde. Enligt en åsikt var det kring denna typ av människor som Hans ord uppenbarades:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

Det vill säga om hon anser det vara tillåtet att döma i enlighet med något annat än Allâhs dom.

Vanligtvis har ordet ”föreskrift” tre olika betydelser:

1 – Den uppenbarade föreskriften som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. Den är obligatorisk att följa. Den som motstrider den straffas.

2 – Den förstådda föreskriften som utgör Mudjtahidûns åsikter. Exempel på det är Mâliks och andras rättsskolor. Detta är tillåtet att följa men varken obligatoriskt eller förbjudet. Ingen har rätt att ålägga folket att följa det och inte heller har något rätt att hindra dem följa det.

3 – Den ändrade föreskriften som innebär lögn mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller människor med falska vittnesmål och klar och tydlig orättvisa. Den som då säger att den är Allâhs föreskrift hädar tvivelsutan. Exempel på det är att man säger:

”Blod och självdöda djur är tillåtna att äta.”

Detta gäller även om han skulle säga att det är hans rättsskola.

15:44