Föreläsarens ilska är nyttig

Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågades om saker som han hatade. När han fick för många frågor blev han arg. Därefter sade han till människorna: ”Fråga mig vad ni vill.” Då sade en man: ”Vem är min fader?” Han svarade: ”Din fader är Hudhâfah.” Då ställde sig en annan man upp och sade: ”Allâhs sändebud! Vem är min fader?” Han svarade: ”Din fader är Sâlim, Shaybahs slav.” När ´Umar såg hur hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte ändrades sade han: ”Allâhs sändebud! Vi ångrar oss inför Allâh.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

I denna hadîth finns flera kuriosum. Ett av dem är att det är föreskrivet att vara arg i samband med en tillrättavisning om predikanten eller läraren ser något han hatar. Ett sådant agerande är föreskrivet och berömvärt och inte klandervärt. Ty om ilskan under en föreläsning och undervisning är behövlig kommer den att sätta sig i de andras själar och påverka deras hjärtan.