Föredrar Abû Bakr men älskar ´Alî mer

al-´Uqaylî rapporterade att Mûsâ bin Qays sade:

Sufyân ath-Thawrî sade till mig: ”Vem älskar du mer av Abû Bakr och ´Alî?” Jag sade: ”´Alî.” Då sade han: ”Jag hoppas att du hamnar i paradiset. Jag hoppas att du hamnar i paradiset.”

Om detta är autentiskt, vilket jag inte kan komma på just nu, så bevisar det inte alls hans påstådda Rafdh. Allt uttalandet består av är att han älskade ´Alî mer än Abû Bakr. Många stora Salaf tyckte samma sak, vilket är välkänt från deras biografier. Trots det föredrar vi ingen framför Abû Bakr efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) klargjort i sina böcker.